KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH AR RAHMAN PALEMBANG

NOMOR : 050 /PPA.MTs/SK/PD/V/2020

TENTANG :

PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH   AR RAHMAN PALEMBANG

 

 

SK Selengkapnya ada di link di bawah ini:

Sk Kelulusan MTs-converted

 

….

Facebook Comments